Utlysning av SWEA Roms stipendium 2024

 

Vartannat år delar SWEA Rom ut ett stipendium för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Det tilldelas sökande för att komplettera och fördjupa redan påbörjat examensarbete eller annan aktivitet som främjar svensk kultur i Italien.

Stipendiet har sitt ursprung i en donation, vars avkastning finansierar stipendiet som delades ut för första gången år 2003. För 2024 uppgår stipendiesumman till 1500 €.

Vem kan söka?

Studenter som läser svenska tredje året vid universitet i Italien, men även andra med kvalifikationer och intresse för svensk kultur och samhälle.

Till ansökan skall följande bifogas:

  • Meritförteckning (CV)
  • Beskrivning av ämnet och förslag på hur stipendiet kommer att användas
  • Rekommendationsbrev från handledaren

Ansökan görs med e-post till:  rom@swea.org

Sista ansökningsdag är den 15 december 2023.

Stipendiaten får ej tidigare ha mottagit ett stipendium från SWEA. Medlemmar i SWEA eller deras närmaste familjemedlemmar är ej berättigade att söka stipendiet.

Beslut om vem som erhåller stipendiet kommer att fattas under janari 2024. Juryns beslut kan ej bestridas. Stipendiet skall utnyttjas under år 2024.

Stipendiaten skall också redovisa för SWEA Rom på vilket sätt stipendiet har använts. Om möjligt sker detta vid en sammankomst med alla intresserade Sweor då stipendiaten håller ett kort föredrag. Om stipendiaten inte har möjlighet att komma till Rom kan redovisning ske i skriftlig form eller med en videopresentation.

 

Stipendiekommmittén

SWEA Rom är en avdelning i SWEA, Swedish Women’s Educationals Association, som har cirka 6000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder.

Syftet är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.