Network Menu

Biblioteket

Vår absoluta stolthet är biblioteket som innehåller över 400 volymer på svenska! Det började med att vår hedersmedlem, den dynamiska Lise-Lotte Lybeck-Erixon, tyckte att det skulle vara trevligt för oss, långt från Sveriges bokhandlar och bibliotek, att ha tillgång till egen litteratur på vårt språk, som vi dessutom i SWEAs anda skall vårda. Lise-Lotte Lybeck-Erixon var SWEA Roms kandidat och vinnare av titeln Årets Svenska Kvinna 1994 som hon blev för sina insatser för Drottning Kristinas minne.

biblioteketDe allra första böckerna var en serie om 11 delar av Amelie Posse som gick runt i bokcirkel och sedan blev allas vår egendom. Nu har det blivit så många att Ann-Charlotte Welin-Bignami, pensionerad bibliotekarie och SWEA, tagit sig an böckerna åt oss. Lise-Lotte skickar ständigt nya alster och hennes paroll är: gedigen litteratur som skall stå sig genom åren och skall kunna glädja även kommande generationer. Här återfinns också gåvor från andra sweor, och även från nutida författare som besökt Rom. I hyllorna står 55 böcker om Drottning Kristina, böcker om Sveriges historia, kungliga biografier, annan historisk litteratur, böcker om och av svenskar i Rom och Vatikanen genom tiderna, böcker om det svenska språket, konstböcker, kokböcker, böcker om Italien och en hel del annat.

Den mest utlånade boken är Renata Wrede´s ”Mitt romerska lejon”, berättar Ann-Charlotte, en underbar historia som handlar om författarinnans barndom i vinds-våningen i Palazzo Brancaccio med pappa prof. Axel Boëthius och övrig familj och tjänare. Pappa Axel startade Svenska Institutet i Rom tillsammans med Kung Gustaf VI Adolf 1925. 1999 arrangerades SWEA Internationals 20-årsjubileum just i palatsets eleganta salar.

Om du vill låna en bok, så är du alltid välkommen att kontakta vår bibliotekarie Ann-Charlotte Welin-Bignami som har telefonnummer 068551093 och 333 2234742

Här nedan finns en lista över SWEA Roms böcker

Lista i bokstavsordning

Ämneslista[1923