Network Menu

Medlemsansökan

SWEA Rom

För att ansöka om medlemskap i SWEA Rom fyller du i blanketten nedan.

Medlemsavgift

I samband med din ansökan ber vi dig betala medlemsavgiften

  • 50 euro per år
  • 25 euro per år om du är under 25 år

Helt nya medlemmar som går med i SWEA efter 1 september betalar halva medlemsavgiften (25 respektive 12,50 euro)

Avgiften sätts in på bankkonto:

Bankkonto: Unicredit
IBAN: IT 02 X 02008 05118 000102548334
BIC/SWIFT: UNCRITM1169
Kontonamn: Swedish Women’s Educational Association Roma
Glöm inte att ange ditt namn när du fyller i inbetalningen!

Ansökan om medlemskap i SWEA Rom

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering