Studiebesök på EUs marina högkvarter

Studiebesök på EUs marina högkvarter

När

28 februari 2024    
00:00

Programmet kan bli föremål för uppdateringar och ändringar under höstens gång. Med anledning av det rådande säkerhetsläget kommer exakt tid och plats ej annonseras på denna webbplats. Kontakta rom@swea.org för mer information.

 

Bild: Blackcat, CC0, via Wikimedia Commons