Network Menu

Efterkrigstidsarkitektur och La Dolce Vita i Tuscolana

Efterkrigstidsarkitektur och La Dolce Vita i Tuscolana 10 april 2021

Ett gäng Sweor och prova-på sweor samlades i Tuscolanakvarteret i sydöstra delen av Rom för en spännande, personlig och intressant guidad rundvandring under ledning av Eva Cicoletti Malmberg.

Tuscolana är ett kvarter rikt på efterkrigshistoria. Här kom ett av de första miljonprogramsområdena att byggas. Efter andra världskrigets slut var många människor hemlösa och behovet av bostäder skriande stort.

Vår rundvandring började i de romerska akvedukternas valv där hemlösa tog sin tillflykt efter kriget och vidare genom det område där det allmännyttiga bostadsprojektet INA-casa med sin särpräglade arkitektur kom att byggas i slutet på 1940-talet.

Området är funktionellt, varierat och indelat i tre sektioner. Från början fanns en tanke om gemensamhetsutrymmen och grönområden för rekreation i området, men, som Eva Cicoletti Malmberg berättade, hjälper det inte om arkitekten har en vacker vision om kollektiv gemenskap om de som flyttar inte har det. Idag äger de flesta sin bostad istället för att hyra den, vilket gör att en del av husens exteriörer och gemensamma områdena förfaller eftersom man sällan kan få alla ägare att komma överens om kostnader för renovering och reparationer.

Byggboomen i Tuscolana sköt i höjden på 60- och 70-talen och är idag ett av de mest tättbefolkade kvarteren i Rom. I hjärtat av Tuscolana ligger Piazza Don Bosco med dess imponerande kyrka, som har en av Roms högsta kupoler. Byggnaderna omkring piazzan präglas av ”novecento”-arkitektur och är förvillande lik den byggnadsstil som finns i EUR.

Sen var ju det där med Marcello Mastroianni och La Dolce Vita. Filmstaden Cinecittà ligger i närheten av Tuscolana och piazzan har under årtiondena inte sällan använts för filminspelningar och så även filmklassikern La Dolce Vita. Det är på en bar i en av piazzans hörn som Marcellos karaktär sitter och läser tidningen.

, , ,