Network Menu

Hälsning från SWEA Roms stipendiat

Årets stipendiat heter Nicole Campagnolo och läser svenska vid universitetet Ca’ Foscari i Venedig.

Lyssna och se på videohälsningen som Nicole har skickat.

Stipendiet kommer hjälpa Nicole i hennes examensarbete om romanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Nicole kommer besöka Sverige och svenska bibliotek för att få tillgång till relevant litteratur på det svenska originalspråket och studera utgåvor som inte är tillgängliga i Italien.

Här berättar hon om upplägget av arbetet:

“I den första delen kommer jag att koncentrera mig på Lagerlöfs författarskap och på den ovannämnda romanen, på dess teman och dess framgång ute i världen; därefter ämnar jag koncentrera mig på romanens framgång i Italien, där den blev översatt och publicerad i ett flertal förkortade upplagor, i sin helhet dock bara i två upplagor.

Därpå följer ett avsnitt i vilket jag kommer att jämföra två upplagor av romanen, Mondadoris förkortade upplaga från 1997 och Iperboreas oavkortade upplaga från 2017, och i vilket jag kommer att ge några exempel på delar av den ursprungliga handlingen som tagits bort.

Avslutningsvis ämnar jag göra några betraktelser över hur de två ovannämnda upplagorna mottogs av läsarna i Italien.”