Network Menu

Dags att betala årsavgiften!

Du glömmer väl inte att betala in årsavgiften inför årsmötet (betald medlemsavgift ger rösträtt på mötet)!

  • 50 euro per år
  • 25 euro per år om du är under 25 år

Avgiften sätts in på bankkonto:

Bankkonto: Unicredit
IBAN: IT 02 X 02008 05118 000102548334
BIC/SWIFT: UNCRITM1169
Kontonamn: Swedish Women’s Educational Association Roma

Glöm inte att ange ditt namn när du fyller i inbetalningen!

Tack!

(Du som redan betalt in din årsavgift bortser givetvis från denna information!)