Network Menu

Studiebesök på FAO Food & Agriculture Organization of United Nations

Studiebesök på FAO den 28 november 2017.

De Rom-sweor som hade tillfället att delta i studiebesöket i FAOs högkvarter vid Circo Massimo på förmiddagen den 28 november fick en intressant och lärorik förmiddag.

Efter litet tidsödande trassel vid entrén med utdelningen av namnbrickorna togs gruppen väl om hand av Katia från FAO:s visitors’ service och Clara Axblad från svenska ambassadens multilaterala enhet.  Vi fick höra om FAO:s historia och verksamhet som började med tillskapandet av FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan den 16 oktober 1945 i Québec, Kanada, med uppdraget att öka livsmedelsproduktionen efter andra världskriget. Den 16 oktober firas alltjämt varje år som World Food Day (Världslivsmedelsdagen).

FAO flyttades till Rom 1951.

Rundturen i organisationens vindlande korridorer började med ett besök i FAO:s förnämliga bibliotek “The David Lubin Memorial Library” som vi gärna stannat längre i.

Därefter förevisades två av de viktigaste möteslokalerna, främst bland dessa den vackra plenarsalen med 1180 sittplatser där bl a FAO:s stora konferens hålls vartannat år. I mötesrummen finns tillgång till simultantolkning på FAO:s sex officiella språk (engelska,franska,spanska,ryska,kinesiska och arabiska).

Swean och f d ambassadanställda Margaretha Arnesson-Ciotti berättade kort om The Nordic Lounge – möblemanget av skandinavisk design är finansierat av de nordiska länderna –  som ligger strategiskt mellan två stora konferenssalar.

En dryg halvtimme lyssnade vi till veterinären Gunilla Eklund, för närvarande sekonderad från näringsdepartementet till FAO, som engagerat berättade om sitt intressanta arbete med AMR (Antimicrobial Resistance) problematiken.

Besöket avslutades med hissfärd upp till FAO:s takterass på åttonde våningen där man har en hänförande utsikt över Rom.