Network Menu

Museumbesök – Domus Romane di Palazzo Valentini

Lördagen den 23 september var vi sju morgonpigga sweor  som samlades vid Traianuskolonnen strax före klockan tio för att tillsammans besöka museet Domus Romane di Palazzo Valentini. Ingången till museet är alldeles i närheten, via Foro Traiano 82.
Några av oss hade hört talas om dessa fantastiska arkeologiska utgrävningar under Palazzo Valentini,  som sedan 2010 och framåt varit tillgängliga för beskådning.  För andra, mig själv inräknad, var det ett helt okänt museum.  Det som idag möter besökaren är ett supermodernt museum där all tänkbar virtuell och grafisk teknik använts för rekonstruktion av de miljöer som man ser resterna av, delvis under glasgolv. Från högtalare i de olika rummen berättade en behaglig mansröst om det vi såg och hur vi skulle tänka oss att det sett ut i de rika antika romarnas herresäten. En av villorna hade haft ett alldeles eget termalbad i bottenvåningen.  Originalmosaiker på golven och vackra marmorinläggningar fanns bevarade. Färgbilder, stundtals i tredimensionella former, projekterades på stenväggarna och vi tyckte oss förflyttas bakåt som i en tidsmaskin. Fascinerande.
På vissa ställen kändes det litet otäckt att promenera på glaset och se rakt ner några meter ska erkännas. Men likafullt en fantastisk känsla.
I besöket ingick också en förevisning i en liten “biolokal” där vi sittande fick se detaljerade närbilder från Traianuskolonnens spännande historia. Figurerna som täcker kolonnen illustrerar kejsar Traianus två fälttåg 101-102 resp 105-107 för att erövra Dacia (Idag Rumänien).
Efter en och en halv timme ca kom vi ut i solen igen, mycket nöjda med att få ha bekantat oss med denna sevärdhet som varmt rekommenderas.