Network Menu

Utlysning SWEA Roms stipendium 2019

SWEA Roms stipendium 2019

Vartannat år delar SWEA Rom ut ett stipendium på för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Det tilldelas sökande för att komplettera och fördjupa redan påbörjat examensarbete eller annan aktivitet som främjar svensk kultur i världen. För 2019 uppgår stipendiet till 1500 Euro.

Vem kan söka?

Studenter som läser svenska tredje året vid universitet i Italien, i första hand  i Rom och Neapel,  samt övriga med kvalifikationer och intresse för svensk kultur och  samhälle.

Till ansökan skall följande bifogas:

  • Meritförteckning (CV)
  • Beskrivning av ämnet och förslag på hur stipendiet kommer att användas
  • Rekommendationsbrev från studiehandledaren

Ansökan görs med e-post till informationswearom(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Sista ansökningsdag är den 15 december 2018.

Beslut om vem som erhåller stipendiet kommer att fattas under januari 2019.   Stipendiet skall utnyttjas under år 2019.

Stipendiaten skall också redovisa för SWEA Rom på vilket sätt stipendiet har använts. Om möjligt sker detta vid  en sammankomst med alla intresserade Sweor då  stipendiaten håller ett kort föredrag .  Om stipendiaten inte har möjlighet komma till Rom kan redovisning ske i skriftlig form.

Stipendiekommittén

Stipendiet har sitt ursprung i en donation, vars avkastning finansierar stipendiet som utdelades för första gången år 2003. – SWEA Rom är en avdelning i SWEA, Swedish Women’s Educational Association, som har cirka 7 000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal  länder på fem kontinenter. Dess syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. Mera information finns på SWEA Roms hemsida. https://rom.swea.org/

, ,