Network Menu

Utlysning SWEA Roms stipendium 2015

SWEA Roms stipendium

Vartannat år delar SWEA Rom ut ett stipendium på 1.500 Euro för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Det tilldelas sökande för att komplettera och fördjupa redan påbörjat examensarbete eller annan aktivitet som främjar svensk kultur i världen.

Vem kan söka?

Studenter som läser svenska tredje året vid universitet i Italien, i första hand i Rom och Neapel, samt övriga med kvalifikationer och intresse för svensk kultur och samhälle.
Till ansökan skall följande bifogas:

  • Meritförteckning (CV)
  • Beskrivning av ämnet och förslag på hur stipendiet kommer att användas
  • Rekommendationsbrev

Ansökan görs med e-post till swea_rom(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.it

Sista ansökningsdag är den 15 december 2014.
Beslut om vem som erhåller stipendiet kommer att fattas under januari 2015.
Stipendiekommittén